REGULAMIN

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 78 w Lublinie

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
  • Uchwała nr 1195/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 roku w sprawie składania wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz innej publicznej formy wychowania przedszkolnego,
  • Uchwała nr 1196/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2015 r.


Pobierz Regulamin rekrutacji w formacie DOC

Zobacz Regulamin rekrutacji w formacie PDF


Statut Przedszkola nr 78

Pobierz dokument w formacie PDF

pdf

 

camera gray

nasza galeria

puchar gray

osiągnięcia