PRZEDSZKOLE
 • Historia Przedszkola Open or Close

  Przedszkole nr 78 w LublinieDnia 01.03.2012 roku minęło 26 lat od momentu, gdy drzwi „naszego przedszkolnego domu” zostały otwarte po raz pierwszy. Dzień ten poprzedzała długotrwała, żmudna praca Pań Dyrektor: Wiesławy Grabowskiej oraz Zofii Bieleckiej.

  Początkowo przedszkole przeznaczone było dla 150-ga dzieci, które uczęszczały do 4 oddziałów całodziennych oraz 2 oddziałów pięciogodzinnych „0”. Obecnie przedszkole organizuje pracę w 7 oddziałach, do których uczęszcza 175 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

   

 • Nasz program Open or Close

  Program "Razem w przedszkolu"Obecnie pracujemy w oparciu o  program: „Razem w przedszkolu” (autor: J. Wierucka,  J. Andrzejewska).

  Wykorzystujemy  również treści programowe zawarte w programie autorskim „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej oraz programach własnych opracowanych dla potrzeb naszego przedszkola: „Będę sportowcem”, program z zakresu edukacji plastycznej „Z plastyką w przedszkolu”.

  Uwzględniają one treści zawarte w podstawie programowej.

 • Nasza misja Open or Close

  Oferujemy kadrę stale doskonalącą się i podnoszącą swoje kwalifikacje.

  Posiadamy dobre zaplecze lokalowe i materialne.

  Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka.

  Mamy ciepły, serdeczny stosunek do dzieci.

  Dbamy o kulturę osobistą i wrażliwość estetyczną naszych wychowanków.

  Zapewniamy rodzicom możliwość uczestniczenia we wszystkich formach życia przedszkola.

  Wizja Przedszkola

  Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną ,przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.

  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

  Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

  Rodzice są współorganizatorami życia przedszkola.

  Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

  Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

 • Oddziały przedszkolne Open or Close

  I oddział

  3-latki
  25 dzieci
   

  Nauczycielki: mgr Janina Martyniuk, mgr Ewa Słomka


  II oddział

  3-4-latki
  25 dzieci
   

  Nauczycielki: mgr Joanna Krukowska, mgr Małgorzata Wośko


  III oddział

  5-latki
  25 dzieci
   

  Nauczycielki: mgr Ewa Słomka, mgr Elżbieta Olszówka


  IV oddział

  4-5-latki
  25 dzieci
   

  Nauczycielki: mgr Teresa Świerczyńska, mgr Barbara Kostrzewska


  V oddział

  5-6-latki
  25 dzieci
   

  Nauczycielki: mgr Teresa Michocka, mgr Agata Popławska.


  VI oddział

  4-latki
  20 dzieci
   

  Nauczycielki: mgr Monika Kalita, mgr Jolanta Pawelec


  VII oddział

  5-6-latki
  22 dzieci
   

  Nauczycielki: mgr Anna Furmanek, mgr Jolanta Kukier.


 • Kadra przedszkola Open or Close

  Kadra Przedszkola nr 78

  http://www.przedszkole65.lublin.pl/files/ornament-kwiatowy.gif?w=532&h=35

  Kadrę naszego Przedszkola stanowi zespół ludzi, którzy zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę w Przedszkolu oraz o jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych Przedszkolaków.

   

  Nad prawidłowym funkcjonowaniem Przedszkola czuwają:


  Pani Dyrektor:  mgr Ewa Jaszczewska

  Pani Wicedyrektor: mgr Jolanta Pawelec

   

  Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele:

  mgr Ewa Słomka

  mgr Janina Martyniuk

  mgr Joanna Krukowska

  mgr Małgorzata Wośko

  mgr Monika Kalita

  mgr Elżbieta Olszówka

  mgr Barbara Kostrzewska

  mgr Teresa Świerczyńska

  mgr Agata Popławska

  mgr Teresa Michocka

  mgr Anna Furmanek

  mgr Jolanta Kukier

  dr Olga Stefaniak - nauczyciel religii

  mgr Kinga Pierścionek - nauczyciel języka angielskiego

  mgr Janina Martyniuk - nauczyciel logopeda

  mgr Barbara Kostrzewska - nauczyciel logopeda

   

  W grupie I niezwykle pomocną dla dzieci i nauczycielek jest:

  Pani Agnieszka

  W grupie II niezwykle pomocną dla dzieci i nauczycielek jest: 

  Pani Kasia

  O dobre zaopatrzenie przedszkola dba:

  Pani Kasia

  O czystość w przedszkolu, nakrywanie do posiłków i dobry nastrój w salach dbają:

  w grupie I - Pani Basia 

  w grupie II - Pani Małgosia

  w grupie III - Pani Ania 

  w grupie IV - Pani Kasia

  w grupie V - Pani Joasia

  w grupie VI - Pani Ania

  w grupie VII - Pani Kasia

   

   Smaczne i zdrowe posiłki przygotowują dzieciom:

  Pani Lidka

  Pani Monika

  Pan Dariusz 

  O dobry stan techniczny przedszkola dba:

  Pan Piotr

  O czyste otoczenie przedszkola dba: 

  Pan Zygmunt

   

  Sukces naszego Przedszkola to efekt pracy wszystkich pracowników.
  Bez nich wszystkich i każdego z osobna sprawna praca przedszkola nie byłaby możliwa.

   

camera gray

nasza galeria

puchar gray

osiągnięcia

dokumenty gray

dokumenty