PRZEDSZKOLE
 • Historia Przedszkola Open or Close

  Przedszkole nr 78 w LublinieDnia 01.03.2012 roku minęło 26 lat od momentu, gdy drzwi „naszego przedszkolnego domu” zostały otwarte po raz pierwszy. Dzień ten poprzedzała długotrwała, żmudna praca Pań Dyrektor: Wiesławy Grabowskiej oraz Zofii Bieleckiej.

  Początkowo przedszkole przeznaczone było dla 150-ga dzieci, które uczęszczały do 4 oddziałów całodziennych oraz 2 oddziałów pięciogodzinnych „0”. Obecnie przedszkole organizuje pracę w 7 oddziałach, do których uczęszcza 175 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

   

 • Nasz program Open or Close

  Program "Razem w przedszkolu"Obecnie pracujemy w oparciu o  program: „Razem w przedszkolu” (autor: J. Wierucka,  J. Andrzejewska).

  Wykorzystujemy  również treści programowe zawarte w programie autorskim „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej oraz programach własnych opracowanych dla potrzeb naszego przedszkola: „Będę sportowcem”, program z zakresu edukacji plastycznej „Z plastyką w przedszkolu”.

  Uwzględniają one treści zawarte w podstawie programowej.

 • Nasza misja Open or Close

  Oferujemy kadrę stale doskonalącą się i podnoszącą swoje kwalifikacje.

  Posiadamy dobre zaplecze lokalowe i materialne.

  Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka.

  Mamy ciepły, serdeczny stosunek do dzieci.

  Dbamy o kulturę osobistą i wrażliwość estetyczną naszych wychowanków.

  Zapewniamy rodzicom możliwość uczestniczenia we wszystkich formach życia przedszkola.

  Wizja Przedszkola

  Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną ,przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.

  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

  Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

  Rodzice są współorganizatorami życia przedszkola.

  Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

  Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

 • Oddziały przedszkolne Open or Close

  I oddział

  3-latki
  26 dzieci
  7.00-16.00

  Nauczycielki: mgr Janina Martyniuk, mgr Jolanta Pawelec, mgr Teresa Świerczyńska, mgr Agata Popławska, Jolanta Kukier, Ewa Jaszczewska.

  Pomoc nauczyciela: Agnieszka Ogorzała.

  Woźna: Barbara Jaworska.


  II oddział

  4-latki
  25 dzieci
  8.00-18.00

  Nauczycielki: mgr Teresa Michocka, mgr Agata Popławska.

  Woźna: Małgorzata Chwała-Rękas.


  III oddział

  6-latki
  25 dzieci
  8.00-16.00

  Nauczycielki: mgr Barbara Kostrzewska, mgr Małgorzata Wośko.

  Woźna: Anna Karczewska.


  IV oddział

  6-latki
  26 dzieci
  7.00-16.00

  Nauczycielki: mgr Teresa Świerczyńska, mgr Elżbieta Olszówka (Jaworska).

  Woźna: Katarzyna Gębała.


  V oddział

  5-latki
  25 dzieci
  8.00-16.30

  Nauczycielki: mgr Joanna Krukowska-Sawicka, mgr Monika Kalita.

  Woźna: Katarzyna Blat.


  VI oddział

  3-4-latki
  24 dzieci
  7.30-15.50

  Nauczycielki: mgr Ewa Słomka, mgr Monika Kalita, Jolanta Kukier, Ewa Jaszczewska.

  Woźna: Anna Mysiak.


  VII oddział

  4-5-latki
  22 dzieci
  6.00-15.00

  Nauczycielki: mgr Anna Furmanek, Jolanta Kukier.

  Woźna: Mieczysława Mikuła.


 • Nasi pracownicy Open or Close

  Kadrę pedagogiczną stanowią wykształceni, wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele. Są to odpowiednio przygotowani i kreatywni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi, w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej.

  W podejmowanych działaniach nauczyciele stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój. Wspomaganie rozwoju na tym etapie edukacji odbywa się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku dziecka.

  Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie uprawniające do pracy z dziećmi w przedszkolu. Aby zapewnić jak najlepszą i fachową opiekę dla Państwa dzieci, nauczyciele dokształcają się i wzbogacają swoje umiejętności podczas kursów, warsztatów i szkoleń.

  Dyrektor: mgr Ewa Jaszczewska

  W-ce dyrektor: mgr Jolanta Pawelec

  Nauczycielki:

  mgr Monika Kalita
  mgr Teresa Świerczyńska
  mgr Elżbieta Jaworska
  mgr Barbara Kostrzewska
  mgr Ewa Słomka
  mgr Teresa Michocka
  mgr Agata Popławska
  mgr Joanna Krukowska– Sawicka
  mgr Janina Martyniuk
  mgr Małgorzata Wośko
  mgr Anna Furmanek
  Jolanta Kukier

  Nauczyciel religii:

  Anna Dmitruk

  Pracownicy administracyjno-obsługowi:

  Katarzyna Blat
  Lucyna Daniewska
  Katarzyna Dąbrowska
  Katarzyna Gębała
  Barbara Jaworska
  Anna Karczewska
  Janusz Kryński
  Mieczysława Mikuła
  Tadeusz Mikuła
  Anna Mysiak
  Agnieszka Ogorzała
  Lidia Krysiak
  Zygmunt Pasek
  Małgorzata Rękas
  Teresa Sidor
  Stanisław Szydłowski

camera gray

nasza galeria

puchar gray

osiągnięcia

dokumenty gray

dokumenty