NASZ DZIEŃ

Jak wygląda dzień w przedszkolu?

 
 
 
 
 
 
06:00 - 08:00
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
 
 
 
 
 
 
08:00 - 08:15
Ćwiczenia poranne.
 
 
 
 
 
 
08:15 - 08:30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
 
 
 
 
 
 
08:30 - 09:00
Śniadanie.
 
 
 
 
 
 
09:00 - 10:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.
 
 
 
 
 
 
10:00 - 11:45
Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
 
 
 
 
 
 
 11:45 - 12:00
Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 
 
 
 
 
 
12:00 - 12:30
Obiad.
 
 
 
 
 
 
12:30 - 13:00
Odpoczynek poobiedni (słuchanie bajki, relaksacja).
 
 
 
 
 
 
13:00 - 14:00
Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym bądź wymagającym wsparcia.
 
 
 
 
 
 
14:00 - 14:30
Podwieczorek.
 
 
 
 
 
 
14:30 - 18:00
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.*
 
 

* Ramowy Rozkład Dnia dostosowany jest do godzin pracy poszczególnych oddziałów.

Zajęcia dodatkowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o wiele zajęć dodatkowych:

  • rytmika
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia z języka angielskiego
  • wspomaganie rozwoju mowy
  • gimnastyka korekcyjna
  • gry i zabawy z piłką

Dodatkowo nauczycielki poza swoimi obowiązkami prowadzą nieodpłatne kółka zainteresowań: plastyczne, sportowe, taneczne oraz teatralne, których uczestnikami mogą być wszystkie chętne dzieci z przedszkola.

camera gray

nasza galeria

puchar gray

osiągnięcia

dokumenty gray

dokumenty